home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- &
communicatie-
advies
branding &
positionering
design &
copywriting
media-advies uitgeverij
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
Zullen we een bakkie doen?
Over ons
Wij werken voor de kick! De kick om strategieën en middelen te ontwikkelen
die onze opdrachtgevers laten groeien. Daarbij kijken wij niet alleen naar
groei in absolute cijfers. De groei van onze klanten gaat verder dan dat.
De organisatie moet als persoonlijkheid meegroeien met die cijfermatige
wasdom. Dát is pas écht kicken!
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
Strategie
Wij vinden uw uniciteit.
Wij zijn er van overtuigd dat communicatiemiddelen pas
écht effectief werken als ze vanuit een losoe worden
gecreëerd. Onze losoe is dat iedere onderneming een
eigen uniek verhaal heeft. Dat unieke verhaal, dat is ons
uitgangspunt voor een krachtige strategie.
Creativiteit
Design dat aanspoort tot actie!
Wij verrassen onze klanten graag met inspirerend
design. Een krachtig logo, een onderscheidende
huisstijl, scorende concepten en effectieve
communicatiemiddelen als brochures, advertenties,
websites en dergelijke.
Resultaat
Meer leads, meer verkoop.
Effectieve creativiteit, doeltreffende oplossingen,
onderscheidende strategieën en realisme bij realisatie.
Kenmerken van onze manier van werken, die wij bij alle
vraagstukken gebruiken. Actuele kennis, commerciële
knowhow en een duidelijke visie op (marketing)
communicatie. Daarin schuilt de kracht van De Bie
Communicatie. Meer leads. En meer verkoop. Resultaat
op maat. Daar mag je ons op afrekenen.
Marco De Bie
Marco De Bie startte in 2003 als zelfstandig ondernemer met F-AD.COM the advertising company. Een reclamebureau dat zich onderscheidde
in creativiteit. “Medio 2007 veranderde de naam in De Bie Communicatie, vanwege een veranderde vraag in de markt. Waar klanten in het
begin alleen bij ons aanklopten voor onderscheidend design en mooie uittingen, werd de vraag later steeds meer verlegd naar strategisch
(marketing)communicatie- en media-advies. Sinds de naamswijziging in 2007 zijn wij voor steeds meer klanten een strategisch partner op het
gebied van marketingcommunicatie en media geworden.
Marco De Bie (1974) heeft ervaring met regionale, nationale en internationale accounts. Hij werkte bij diverse organisaties en bureaus voor
opdrachtgevers uit vele sectoren, waaronder klinkende namen als Bacardi-Martini Nederland, Thermae 2OOO, ENCI-Nederland, Triangle
Networks, Aqua-Systems, Zilverberk Vakantieparken, AKZO-Nobel Resins, Microsoft Healtcare Users Group Europe, Stichting Edison,
Leeuwenborgh Opleidingen, NS-Railinfrabeheer, Daily Fresh Food, Endometriose Stichting en Speedheat Vloerverwarmingen.
Gezond tegendraads is De Bie altijd wel geweest. “Toen alle communicatie richting het wereldwijde web leek te verschuiven, startte ik met het
uitgeven van een huis-aan-huismagazine, om de kleine, maar uiterst dynamische en leefbare kernen van de gemeente Eijsden-Margraten in de
regio te promoten. Waar velen mij voor ‘gek’ verklaarde om in het digitale tijdperk een uiterst traditionele krant te gaan uitgeven, geloofde ik in het concept en de kracht
van verhalen vertellen die mensen interesseren.” Succesvol exponent hiervan is Van Harte Eijsden-Margraten; een graag gelezen huis-aan-huismagazine dat vier keer per
jaar over meer dan 45.000 gezinnen in het Heuvelland, de Belgische Voerstreek en Maastricht zuidoost wordt verspreid en ieder kwartaal meer dan 100.000 lezers weet te
boeien!
Tussen 2006 en 2016 nam De Bie regelmatig zitting als extern deskundige in diverse eindexamenverdedigingen van de Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven.
Sinds 2016 is hij als freelance docent verbonden aan diezelfde Fontys Hogeschool Communicatie te Eindhoven. Hij geeft ondermeer les in marketing,
marketingcommunicatiestrategie, beïnvloedingstactieken en diverse vormen van schrijven (creatief, adviserend, mediumgericht enz.). Tevens begeleidt hij studenten
tijdens praktijkopdrachten en stages.
Diensten
Bij De Bie Communicatie kun je aankloppen voor heel veel marketing- en communicatievraagstukken. Wij formuleren
scherpe, creatieve, goed doordachte maar vooral realistische antwoorden op hoe je het beste met je marktpotentieel
in contact komt. Wij vertalen het unieke verhaal van jouw bedrijf in een gedegen en geloofwaardige corporate story,
waarmee je verder bouwt aan een sterk merk. Wij ontwerpen mooie communicatiemiddelen en schrijven daarbij
boeiende teksten die mensen steeds weer op hun gevoelige snaar raken. En wij kennen het medialandschap en weten
als geen ander welk medium het beste past bij jouw boodschap en bedrijf. Een totaaloplossing voor alle marketing- en
communicatievraagstukken is daarmee in één partner voor handen.
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Marketing- & communicatie
Het startpunt van iedere marketingcommunicatieactiviteit is het marketingcommunicatieplan. In dit strategisch
document worden een aantal uitgangspunten, de doelgroepen, de doelstellingen en de in te zetten middelen en media
om deze doelstellingen te realiseren vastgelegd. Ook wordt de positie ten opzichte van je concurrenten beoordeeld en
wordt de propositie, datgene dat jij jouw klanten belooft en wat jouw uniek maakt, vastgesteld. Daarmee veranker je
jouw bedrijf in de markt en weet jouw marktpotentieel wat ze van jou mogen verwachten. Dit hele traject voeren wij
met passie voor jou uit.
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Marktanalyse
Een gedegen analyse van het merk in haar marktomgeving vormt de basis van ieder strategisch marketingcommunicatieplan. Een
belangrijke eerste stap is namelijk om te bepalen hoe het merk ervoor staat: moet er iets veranderen, hoe kan het merk op bepaalde
aspecten worden versterkt, is het merk voldoende zichtbaar, vormt het een antwoord op relevante behoeften in de markt, is er
iets veranderd in de omgeving van het merk (concurrenten, trends, nieuwe regelgeving) die om aanpassing van het merk vragen?
Het is belangrijk dat de merkbelofte goed aansluit op de corporate belofte van de organisatie die het merk op de markt brengt. De
doelgroep prikt er snel doorheen als de merkbelofte slechts een marketingpraatje is dat niet in overeenstemming is met de visie of het
handelen van de organisatie achter het merk. Zeker in deze tijd, waarin door earnd media, zoals diverse social media, al snel rumor
around the brand ontstaat. Een goede naam komt zogezegd te voet en gaat te paard.
Basis van deze analyse is het bepalen van de sterktes en zwaktes van de eigen organisatie alsmede van de concurrentie. Het is
belangrijk om vast te stellen wat de toegevoegde waarde van het merk is ten opzichte van de concurrentie, waarmee jij je bedrijf een
eigen plek in de markt verschaft.
1
2
Doelgroepbepaling
Voor wie werken wij eigenlijk? En voor wie zouden wij graag willen werken? De vraag stellen is eenvoudig. Het antwoord lijkt vaak
een stuk lastiger dan gedacht. Daarom helpen wij je graag om helder te krijgen wie je klanten zijn, wie je prospects zijn en op wie je je
communicatie moet richten om je doelstellingen te bereiken.
3
Doelstellingen formuleren
Geld uitgeven kunnen we allemaal. Maar geld in marketing en communicatie investeren, zodat het rendeert, dat is een vak apart.
Daarom leggen wij op voorhand met jou vast welk effect jouw marketing en communicatie zou moeten sorteren. Moet je bedrijf
groeien? Wil je meer naamsbekendheid? Wil je een nieuw product of nieuwe dienst onder de aandacht brengen? Of wil je juist dat je
imago beter wordt? Iedere doelstelling vraagt om een andere aanpak. En juist daarom is het zo belangrijk om vooraf duidelijk vast te
stellen wat je nu precies met je marketing- en communicatieacties wilt bereiken.
4
Strategiebepaling
Nu je weet wie je bent, wat je doet en in welke marktomgeving je opereert, je weet voor wie je wilt werken en wat je wilt bereiken is
het tijd om de te varen koers uit te stippelen en de strategie te bepalen. Hoe onderscheid je jezelf in de markt? Wat ‘beloof’ je jouw
klanten en doelgroepen? Hoe ga je die belofte communiceren? En welke instrumenten en middelen zet je daarvoor in?
Branding
Onze losoe is dat iedere onderneming een eigen uniek verhaal heeft. Dat unieke verhaal, dat is ons uitgangspunt
voor het ontwikkelen van een sterk merk.
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Merkstrategie
De kracht van ieder merk schuilt in intrinsieke waarde. Ons doel is om het unieke verhaal te vertalen in een onderscheidende
merkstrategie. Het proces hiertoe is pragmatisch, snel en bedoeld om mensen samen te brengen om een eenduidige visie op de
organisatie te formuleren. Als de merkstrategie staat, kan het creatieve proces beginnen.
1
2
Naamgeving
Inspiratie voor een briljante bedrijfsnaam kan overal uit voortkomen: mythologie, fantasie, verhalen, familie, geschiedenis,
ora en fauna: het kunnen allemaal inspiratiebronnen zijn. De belangrijkste overweging is echter dat de naam de potentie heeft
om uw bedrijf, product of service te representeren. Om dat te doen, moet het toe-eigenend, differentiërend, prononcerend en
gedenkwaardig zijn.
3
Identity design
Een logo is het gezicht van een bedrijf, product of dienst. Het is het vertrekpunt en het hart van de visuele merktaal; de lichaamstaal
van uw bedrijf. In het brein van de consument representeert het alles waar het voor staat. Een succesvol merk wordt ondersteund
door identiteiten die uniek, gedenkwaardig, levendig en relevant zijn. Een caleidoscoop voor uw aanzien. Daarmee zijn wij u graag
van dienst.
4
Merkrichtlijnen
Merkrichtlijnen vormen de gebruiksaanwijzing voor hoe u uw visuele identiteit presenteert. Het is het framewerk dat de visuele
waarden denieert en laat zien hoe u onder alle omstandigheden met uw visuele identiteit moet omgaan. Merkrichtlijnen zijn
bijzonder handig. En hoe groter uw bedrijf wordt, des te belangrijker ze worden. Ze helpen u om uw visuele identiteit te bewaken.
Campagnes
Scoren bij je doelgroep: dat vraagt om een geïntegreerde aanpak van marketing- en communicatieactiviteiten.
Middelen en media niet standalone inzetten met ieder een afzonderlijk doel, maar één groot verhaal ontwikkelen dat
een eenduidige boodschap naar buiten toe draagt die via meerdere kanalen jouw (potentiële) klant bereikt.
Je verhaal ondubbelzinnig en krachtig naar voren brengen, vraagt om een campagnematige aanpak. Een totaalpakket
dat in woord en beeld één consistent verhaal vertelt. De Bie Communicatie verstaat die campagnetaal als geen ander.
Wij denken in communicatieframes. Daardoor ontwikkelen wij campagneconcepten waarin boodschappen en media
op elkaar worden afgestemd. Eén geïntegreerde aanpak, waarin meerdere instrumenten, media en middelen worden
ingezet, die continu naar elkaar verwijzen, elkaar versterken en elkaar ondersteunen. Omdat het totaal méér moet
zijn dan de som der delen. Online en ofine. Digitaal en analoog. Eenzijdig en interactief. Broadcast en on demand.
Traditionele media en social media. Dit alles met maar één doel voor ogen: jouw boodschap zo krachtig mogelijk aan
jouw klant of prospect overbrengen.
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Design & Copywriting
Een krachtige boodschap, eenduidig weergeven in woord en beeld. Dat is waar De Bie Communicatie voor staat.
Omdat schrijf- en beeldtaal niet los van elkaar kunnen worden gezien, is design & copy iets dat bij ons hand in
hand gaat. Wij creëren tekst bij beelden en zoeken naar beelden die meer zeggen dan duizend woorden. Dat klinkt
tegenstrijdig, maar dat is het niet. Wij verbeelden met woorden en verwoorden met beelden wat jouw doelgroep
aanspreekt en aanzet tot actie of interactie. Daarbij houden wij altijd rekening met het middel waarvoor wij werken.
Want webcontent is anders dan een yer. En een advertiorial is anders dan een social media post. Daarom schrijven en
ontwerpen wij altijd contentgericht. Met maar één doel voor ogen: aansprekend design maken dat in woord en beeld
laat zien wat jij jouw klant te bieden hebt. In één oogopslag. Effectiever kunnen wij communiceren niet maken. Wel
leuker!
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Media-advies
Je bedrijf staat als een huis. Je visie en hoe je het wilt aanpakken is je volstrekt duidelijk. Nu moet je de markt
benaderen. Maar welke media ga je daar in hemelsnaam voor inzetten? De aanbieders zijn legio en ze ‘garanderen’ je
allemaal dat je door de inzet van hun medium of titel je doelstellingen haalt.
Forget it!
De keuze voor een effectieve
inzet van media is een geen ‘greep die god zegent’, maar een onderbouwde visie op media die jouw boodschap zo
goed mogelijk kan overbrengen aan de doelgroep waar jij op mikt. Daarmee kan De Bie Communicatie jou helpen.
Daarbij kijken wij naar alle mogelijke media: online en ofine, print, audiovisueel, buitenmedia, interactieve media
en de socials. Je eigen media, media waar je voor moet betalen, mediabereik dat je ontvangt via klanten, prospects,
relaties of (social) inuencers en mediabereik dat voor jou wordt gedaan, doordat het wordt gedeeld. Om daarbij alles
op één titel, medium, wat dan ook in te zetten is vaak niet handig. Het is het spreekwoordelijk wedden op één paard.
Een goede mix van media, op basis van doelstellingen die gehaald moeten worden en een vooraf vastgesteld budget,
maakt dat adverteren opeens bijzonder leuk en doeltreffend wordt. Want laten we eerlijk zijn: geld uitgeven kunnen
we allemaal. Maar geld in media investeren, zodat het rendeert, dat is wat media-inzet zou moeten zijn. Daarmee
helpen wij je graag.
Print
Audiovisueel
Outdoor
Online
Mobile
Evenementen
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Branding
Dansgroep
Dansgroep
De èverinnekes
De èverinnekes
een goed advies is het halve werk...
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV z A. van Scharnlaan 171 z 6224 JZ Maastricht z
T
T
043 362 39 97 z
E
E
info@pawlowski.nl z
I
I
www.pawlowski.nl
Je eerste nestje begint
met een goed hypotheekadvies
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Campagnes
voel je thuis
achter een Fonima zonwering
Achter een zonwering van Fonima voelt iedereen zich thuis.
De toepassingen die Fonima installeert, zijn niet alleen
uiterst functioneel. Het zijn ook eyecatchers in het interieur
of exterieur van je woning. Omdat wij vinden dat functiona-
liteit en design prima hand in hand kunnen gaan.
Daag ons uit! Ook jij zult je thuisvoelen achter een zonwering
van Fonima!
Fonima zonweringen
Aan de Fremme 19 | 6269 BK Margraten
T 043 458 2235 | F 043 458 2845
ROLLUIKEN VERANDADAKEN
LAMELGORDIJNEN JALOEZIEËN
ZONNESCHERMEN GARAGEPOORTEN
KUNSTSTOF KOZIJNEN HORREN
Jong geleerd is oud gedaan!
Openingsshow
2 - 3 - 4 november 2007
Uitnodiging
een goed advies is het halve werk...
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV z A. van Scharnlaan 171 z 6224 JZ Maastricht z
T
T
043 362 39 97 z
E
E
info@pawlowski.nl z
I
I
www.pawlowski.nl
Je eerste nestje begint
met een goed hypotheekadvies
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
marketing- & communicatieadvies | branding & positionering
campagnes | design & copywriting | media-advies | uitgeverij
Design & Copywriting
Dansgroep
Dansgroep
De èverinnekes
De èverinnekes
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
MD-Mode
Marketingcommunicatieplan
De uitdaging
MD-Mode is een coupeusebedrijf, gevestigd in het buurtschap
Vroelen onder Noorbeek. De core business bestaat uit het in elkaar
zetten , herstellen en verstellen van verenigingsuniformen, prins- en
prinsescarnavalskledij en gelegenheidskleding. Wij werden gevraagd
een strategische marketing- & communicatievisie te ontwikkelen,
waardoor het bedrijf kon gaan groeien.
Wij ontdekten dat het bedrijf te weinig zichtbaar was en de groei in
de verre zocht, terwijl het in de omgeving voor het spreekwoordelijke
oprapen lag. Dus ontwikkelde wij een geïntegreerde
marketingcommunicatieaanpak, compleet met een campagne, die
multi- en cross mediaal is ingezet.
< vorige volgende > grid
Hoe hebben wij geholpen?
* marketingcommunicatieplan
* printcampagne
* social media-aanpak
* webanalyse en -advies
“Mit u pèkske van MD-mode
staeste dr altied good op.
Margriet Drummen is gespecialiseerd in het ontwerpen, vervaardigen, aanpassen en
verstellen van verenigingsuniformen. Haar opdrachtgevers zijn diverse harmonieën,
fanfares en schutterijen in Belgisch en Nederlands Limburg.
Geen stof is haar vreemd; geen fournituur onbekend. Ze weet van de hoed én de
rand. Ze werkt uitsluitend met kwalitatief hoogwaardig geproduceerde materialen.
Weet van iedere stof een mooie creatie te maken. Complete uniformen met alle
bijbehorende accessoires. Van sjerpen, fourragères, emblemen, kwasten, knopen,
pluimen en rangonderscheidingstekens tot strop- en vlinderdassen, riemen en
handschoenen. Alles wordt met oog voor detail gemaakt. Waar het kan met de
machine, waar het moet met de hand. Zoals het hoort weet ze alles van naald tot
draad. Wie voor kwaliteit kiest, gaat voor MD-mode.
Uniek is haar persoonlijke manier van werken en haar no-nonsense aanpak. De lijnen
zijn kort. De service is hoog. Het geleverde werk is van uitzonderlijke kwaliteit.
En dat tegen een faire prijs.
MD-mode elegantie zonder opsmuk
VROELEN 35 6255 NC NOORBEEK .
M +31 (0)6 291 547 40 .
E INFO
@
MDMODE.NL . W WWW.MDMODE.NL
UNIFORMEN - GELEGENHEIDSKLEDING - CARNAVAL
M
O
D
E
UNIFORMEN - GELEGENHEIDSKLEDING - CARNAVAL
UNIFORMEN - GELEGENHEIDSKLEDING - CARNAVAL
M
A
T
E
L
O
O
S
C
r
e
a
t
i
e
f
!
Mrk, cpagn  rtegi i tt gnrr!
home | over | diensten | portfolio | contact
Pawlowski Adviesgroep
Reclamecampagne
De uitdaging
Pawlowski Adviesgroep is een nancieel adviseur op het gebied
van hypotheken, pensioensopbouw, verzekeringen en risicobeheer.
Wij werden gevraagd een printcampagne te ontwikkelen voor de
hypotheektak. Uiteraard ontwikkelde wij een printcampagne, maar
wel een die multimediaal inzetbaar is.
< vorige volgende > grid
Hoe hebben wij geholpen?
* printcampagne
een goed advies is het halve werk...
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV
z
A. van Scharnlaan 171
z
6224 JZ Maastricht
z
TT
043 362 39 97
z
EE
info@pawlowski.nl
z
II
www.pawlowski.nl
Je eerste nestje begint
met een goed hypotheekadvies
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV
z
A. van Scharnlaan 171
z
6224 JZ Maastricht
z
TT
043 362 39 97
z
EE
info@pawlowski.nl
z
II
www.pawlowski.nl
Rendement begint
met een goed hypotheekadvies
een goed advies is het halve werk...
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV
z
A. van Scharnlaan 171
z
6224 JZ Maastricht
z
TT
043 362 39 97
z
EE
info@pawlowski.nl
z
II
www.pawlowski.nl
Ook het volgende droomhuis begint
met een goed hypotheekadvies
een goed advies is het halve werk...
Pawlowski Adviesgroep is een onafhankelijke hypotheekbemiddelaar
Pawlowski Adviesgroep BV
z
A. van Scharnlaan 171
z
6224 JZ Maastricht
z
TT
043 362 39 97
z
EE
info@pawlowski.nl
z
II
www.pawlowski.nl
Ruimer wonen begint
met een goed hypotheekadvies
een goed advies is het halve werk...